* به دلیل شیوع ویروس کرونا و رعایت فاصله گذاری اجتماعی از خدمات وکالت غیر حضوری ، مشاوره تلفنی و گفتگوی آنلاین - تصویری ما استفاده نمایید. ماده ۴۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری | دفتر وکالت اميررضا آتش پیکر | وکیل پایه یک دادگستری | گروه حقوقی پرشیا

ماده ۴۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری

مشاوره جرایم سایبری
مشاوره جرایم سایبری
مارس 30, 2021
نمایش همه
رضایت شاکی

رضایت شاکی

گذشت شاکی بعد از صدور حکم قطعی در جرایم غیر قابل گذشت

به موجب ماده ۴۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری هر گاه شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم غیر قابل گذشت پس از قطعی شدن حکم از شکایت خود صرف نظر کند محکوم علیه میتواند از دادگاه صادر کننده حکم قطعی درخواست کند در میزان مجازات او تجدیدنظر شود در این صورت دادگاه به درخواست محکوم علیه در وقت فوق العاده و با حضور دادستان یا نماینده او با رعایت مققرات ماده ۳۰۰ قانون آیین دادرسی کیفری رسیدگی میکند و در صورت اقتضا و در حدود قانون تخفیف میدهد یا مجازاتی که مناسب تر به حال محکوم علیه باشد تبدیل میکند . این رای قطعی است.

گذشت شاکی در حین رسیدگی در جرایم غیر قابل گذشت
در اینصورت هرگاه شاکی در این گونه جرایم از شکایت خود صرفه نظر نماید به موجب قانون برای مشتکی عنه موجبات تخفیف مجازات میباشد.

جرایم غیرقابل گذشت کدام جرایم هستند؟
جرایم غیر قابل گذشت جرایمی هستند که شکایت شاکی و گذشت وی در شروع به تعقیب و رسیدگی و ادامه آن ها واجرای مجازات تاثیری ندارد

جرایم قابل گذشت : جرایم هستند که تعقیب و تحقیق و صدور کیفر منوط به پیگری و تقاضای شاکی صورت میگیرد و شاکی هرزمان از شکابت خود صرف نظر نماید قرار توقف در اینگونه جرایم صادر میگردد در واقع پیش از صادر شدن حکم توسط دادگاه قرار موقوفی تعقیب و پس از صادر شدن حکم دادگاه، قرار موقوفی اجرای حکم صادر می شود.

لیست جرایم قابل گذشت:ماده ۵۳۶ جعل در اسناد و نوشته های غیر رسمی
ماده ۵۹۶ سوء استفاده از ضعف نفس اشخاص بطور مطلق صرف نظر از اینکه توسط هر شخصی محقق گردد (در قانون سابق اگر این سوء استفادع توسط ولی و قیم صورت می پذیرفت قابل گذشت بود)
ماده ۶۰۸ توهین ساده
ماده ۶۰۹ توهین به کارمندان دولت
ماده ۶۲۲ سقط جنین به واسطه ضرب یا اذیت و آزار زن بردار
ماده ۶۳۲ امتناع از استرداد طفل سپرده شده
ماده ۶۳۳ رها کردن طفل یا شخصی که قادر به محافظت از خود نمی باشد در محل خالی از سکنه
ماده ۶۴۱ مزاحمت تلفنی یا مزاحمت با دستگاه های مخابراتی
ماده ۶۴۷ تدلیس در نکاح
ماده ۶۴۸ افشای اسرار حرفه ای یا افشای اسرار مردم
ماده ۶۶۸ اخذ نوشته یا سند یا امضا و یا مهر با جبر، اکراه یا تهدید
ماده ۶۶۹ تهدید به قتل یا ضررهای نفسی، شرفی یا مالی یا افشای اسرار
ماده ۶۷۳ سوء استفاده از سفید مهر یا سفید امضاء
ماده ۶۷۴ خیانت در امانت
ماده ۶۷۶ آتش زدت عمدی اشیاء متعلق به دیگری
ماده ۶۷۷ تخریب عمدی اموال منقول یل غیر منقول متعلق به دیگری
ماده ۶۷۹ کشتن، مسموم یا تلف یا ناقص نمودن حیوان حلال گوشت متعلق به دیگری یا حیواناتی که شکار آنها توسط دولت ممنوع اعلام شده است
ماده ۶۸۲ اتلاف اسناد غیر دولتی
ماده ۶۸۴ چراندن، قطع، خراب یا خشک کردن محصول دیگری
ماده ۶۸۵ از بین بردن یا قطع کردن اصل نخل خرما
ماده ۶۹۰ تخریب محیط زیست یا منابع طبیعی و تصرف عدوانی و ایجاد مزاحمت و ممانعت از حق
لازم به توضیح است که این ماده در قانون سابق مطلقاً قابل گذشت بوده ولی با توجه به قانون کاهش بزه های مذکور در ماده مذکور فقط در صورتی قابل گذشت است که املاک و اراضی متعلق به اشخاص خصوصی باشد و این تنها موردی است که در قانون کاهش جرم قابل گذشتی به غیر قابل گذشت تبدیل گردیده است.
ماده ۶۹۲ تصرف ملک غیر با قهر و غلبه
ماده ۶۹۳ تصرف عدوانی، ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق برای مرتبه دوم
ماده ۶۹۴ ورود به مسکن دیگری با عنف و تهدید
ماده ۶۹۷ افترای قولی
ماده ۶۹۸ نشر اکاذیب
ماده ۶۹۹ افترای عملی
ماده ۷۰۰ هجو و انتشار هجویه
ماده ۷۱۶ تصادفات رانندگی
ماده ۷۱۷ تصادفات رانندگی
ماده ۷۴۴ هتک حیثیت رایانه ای
ماده ۶۵۶ سرقت تعزیری مقرون به یکی از پنج شرط مشدد مشروط به اینکه ارزش مال مورد سرقت بیست میلیون تومان یا کمتر باشد و سارق فاقد سابقه موثر کیفری باشد
ماده ۶۵۷ کیف زنی و جیب بری مشروط به اینکه ارزش مال مورد سرقت بیست میلیون تومان یا کمتر باشد و سارق فاقد سابقه موثر کیفری باشد
ماده۶۶۱ سرقت در سایر موارد مشروط به اینکه ارزش مال مورد سرقت بیست میلیون تومان یا کمتر باشد و سارق فاقد سابقه موثر کیفری باشد
ماده ۶۶۵ ربودن مال دیگری مشروط به اینکه ارزش مال مورد سرقت بیست میلیون تومان یا کمتر باشد و سارق فاقد سابقه موثر کیفری باشد
ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری کلاهبرداری در صورتی که مبلغ آن صد میلیون تومان یا کمتر باشد
ماده ۱ قانون راجع به انتقال مال غیر انتقال مال غیر در صورتی که مبلغ آن صد میلیون تومان یا کمتر باشد
کلیه جرایم در حکم کلاهبرداری (غیر از انتقال مال غیر که تکلیف آن مشخص گردید) و جرایمی که مجازات کلاهبرداری را دارند و جرایمی که طبق قانون کلاهبرداری محسوب می گردند در صورت دارا بودن بزه دیده و صرف نظر از میزان
کلیه جرایم تعزیری درجه ۵ تا درجه۸ که توسط افراد زیر ۱۸ سال ارتکاب پیدا نماید در صورتی که آن جرم دارای بزه دیده باشد
جرایم قابل گذشت دیگر به موجب صدر ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی
الف) کلیه جرایم تعزیری مندرج در کتاب دیات مانند ماده ۷۲۷ قانون مجازات اسلامی
ب) قذف غیر حدی
ج) جرایمی که به موجب قوانین خاص قابل گذشت می باشند
۱) جرم ترک انفاق به موجب ماده ۵۳ قانون حمایت از خانواده
۲) ماده ۱۱ قانون صدور چک (صدور چک پرداخت نشدنی)
نکته : توجه شود که جرم صدور چک از حساب مسدود موضوع ماده ۱۰ قانون صدور چک غیر قابل گذشت می باشد
لازم به توضیح است که کلیه مجازات های حبس جرایم مذکور (جرایم قابل گذشت) در صورتی که جزء جرایم درجه ۴ تا درجه ۸ باشند به موجب تبصره ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری به نصف تقلیل می یابد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *