* به دلیل شیوع ویروس کرونا و رعایت فاصله گذاری اجتماعی از خدمات وکالت غیر حضوری ، مشاوره تلفنی و گفتگوی آنلاین - تصویری ما استفاده نمایید. وکالت در موضوع مهریه | دفتر وکالت اميررضا آتش پیکر | وکیل پایه یک دادگستری | گروه حقوقی پرشیا

وکالت در موضوع مهریه

وکالت در موضوع مهریه
وضعیت مهریه در چهار حالت فوت ، طلاق ،فسخ و بطلان نکاح
ژانویه 8, 2019
وکالت در امور خانواده
وکالت در امور خانواده
ژانویه 8, 2019
نمایش همه
وکالت در موضوع مهریه

وکالت در موضوع مهریه

در این قسمت به برخی سوالات در مورد مهریه می پردازیم

۱-تقاضای طلاق از جانب زن چه تاثیری بر مهریه دارد؟ اصل بر این است زمانی که زن تقاضای طلاق می کند حقوق مالی خود را باید بذل کند تا حکم طلاق صادر شود . مگر زن از جانب مرد وکالت در طلاق داشته باشد  که در این صورت تعیین تکلیف مهریه با زن است  و یا طلاق توافقی باشد که زوجین در مورد حقوق مالی خود توافق می کنند.

۲-چه چیزی را می توان مهر قرار داد؟ به صورت کلی هر مال یا عملی را که ارزش خرید و فروش داشته باشد یا برای یکی از طرفین ارزش مادی داشته باشد می تواند مهریه قرار گیرد.

۳-مقدار مهریه چه میزان است؟ماده ۱۰۸۰ ق.م مقدار را به تراضی طرفین واگذار نموده است .ولی با توجه به شرایط مهر با ید مقدار آن را تعیین نمود  . یعنی مالی را به عنوان مهریه تعیین کرد که مالیت داشته باشد ، قابلیت تملک داشته باشد ، عقلایی باشد .با این اوصاف زوجین باید مهریه را از نظر مقدار نیز متناسب تعیین نمایند ، مثلا زنی که می داند شوهرش برای ازدواج قرض کرده یا وام گرفته قطعا تعیین ۱۰۰۰ سکه مهریه را باید غیر منطقی و غیر قابل وصول دانست .لذا هرچند قانون گذار محدودیتی برای تعیین مقدار مهریه قرار نداده اما اگر مهریه عقلایی و منطقی نباشد قابل وصول نیست و به نظر می رسد باطل و باید به استناد دیگر مواد مهریه را تعیین نمود.

۴-روشهای وصول و تامین مهریه را بیان کنید ؟ یک از طریق دادگاه  و دوم از طریق اجرای ثبت.   از طرفی زن می تواند از طریق تقاضای تامین خواسته تقاضای توقیف اموال شوهرش را بنماید تا زمانی که حکم مهریه را اخذ می کند به راحتی بتواند از اموال توقیف شده مهریه را وصول نماید .تقاضای تامین  اموال قبل از طرح دعوی مطالبه مهریه و ضمن دعوی و بعد از آن تا قبل از اجرا قابل طرح در دادگاه می باشد.

آیا کسانی که عقد غیر رسمی دارند می توانند مهریه ( مقالات مرتبط با مهریه – سوالات مرتبط با مهریه ) خود را مطالبه کنند؟بله آنها هم صرفا می توانند با مراجعه به دادگاه با ارائه عقدنامه عادی یا شهادت شهود تقاضای مطالبه مهریه نمایند

آیا مهریه به ارث می رسد؟بله چون مهریه مال زن است و تا قبل از نزدیکی مالک نصف آن است و بعد از آن مالک تمام مهریه می شود در صورت فوت زن مثل دیگر اموالش طبق طبقات ارث مهریه هم بین ورثه تقسیم می شد . ومی توانند از شوهر یا وراث شوهر آن را مطالبه نمایند.

آیا مهریه را می توان از ورثه شوهر مطالبه نمود؟ بله در صورت فوت شوهر و عدم پرداخت مهریه از جانب مرد زن می تواند به طرفیت ورثه شوهرش مطالبه مهریه کند.

مدارک لازم جهت مطالبه مهریه ؟تهیه عقد نامه یا در صورت عدم دسترسی به آن اخذ رونوشت برابر با اصل مهریه از دفقتر خانه ای که در آن عقد صورت گرفته است .به همراه فتوکپی شناسنامه وتنظیم دادخواست مطالبه  مهریه.

چه اموالی را از شوهر می توان بابت مهریه توقیف نمود؟ تمام اموال شوهر را می توان توقیف نمود ولی در زمان اجرای حکم  مستثنیایات را جدا نموده و از دیگر اموال بابت مهریه برداشت می کنند . مستثنیات دین هم عبارتند از منزل متناسب با شان مرد ، اتومبیل وسایل کار نوشت افزار وتلفن که شرح کامل آنها در قانون آیین دادرسی مدنی (مواد ۵۲۳و ۵۲۴و ۵۲۵) و اجرای احکام مدنی(ماده ۶۵) آمده است. تمام وجوه نقد مرد قابل توقیف است از جمله ودیعه مسکن ، هرچند که دراین رابطه وحدت رویه وجود ندارد.

چه دادگاهی صلاحیت رسیدگی به پرونده مهریه دارد؟ اصل صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده (مرد) میباشد ولی  ماده ۱۲ قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۹۱ بیان می کند که  در تمام دعاوی امور خانواده مربوط به زوجین ، زن می تواند در دادگاه محل اقامت خود یا شوهرش اقامه دعوی کند. مگر در مورد ی که خواسته مطالبه مهریه غیر منقول باشد.که دادگاه محل وقوع مال غیر منقول صلاحیت دارد . اگر یکی از زوجین خارج از کشور سکونت داشته باشد دادگاه محل اقامت کسی که داخل کشور سکونت دارد صلاحیت دارد و اکر هر دو خارج از کشور باشند دادگاه حقوقی تهران صلاحیت رسیدگی دارد.ماده ۱۴ق.ح.خ

زنی که توان پرداخت هزینه دادرسی را نداشته باشد باید پکارکند؟به استناد ماده ۵ قانون حمایت خانواده برای هزینه دادرسی ، حق الزحمه کارشناس ،داور و سایر هزینه های هریک اغز اصحاب دعوی می تواند اعسار موقت اخذ نماید.شرایط استفاده از اعسار در مواد۵۰۴تا ۵۱۰ ق.ا.د.م بیان شده است.

انواع مهریه – چگونگی وصول مهریه از طریق اجرای ثبت و اعسار شوهر

آیا در زمان عقد می توان مهریه را ذکر نکرد؟ بله شرط صحت نکاح مهریه نیست و می توان بعدا هم مهریه را تعیین نمود.

آیا مهریه را کسی غیر از زوجین هم می توانند تعیین کنند؟بله درصورتی که مهریه را زوجین تعیین ننمایند زوج و هر شخص ثالثی می توانند مهریه را به هر مبلغ و میزانی تعیین کنند .ماده ۱۰۸۹ق.م ولی اگر اختیار تعیین مهر با زن باشد زن نمی تواند بیشتر از مهرالمثل را به عنوان مهریه تعیین نماید.ماده ۱۰۹۰ ق.م

آیا حبس باعث کاهش مهریه می شود ؟خیر حبس باعث کاهش میزان بدهی نمی شود چرا که جریمه نیست .

پرداخت مهریه به وسیله غیر زوج ممکن است؟بله هرکس می تواند بدهی دیگری را به استناد ماده ۲۶۷ق.م پرداخت نماید.

آیا یک مال را می توان مهر دو  زن قرار داد؟بله .اگر در مورد میزان سهم سکوت باشد سهم هر یک باالمناصفه می باشد و اگر سهام مشخص باشد هریک به نسبت سهم مالک است خواه آن دوزن همسر یک نفر باشند خواه همسر دو مرد باشند.

عند المطالبه و عند الاستطاعه یعنی چه ؟ عند المطالبه یعنی هر وقت که زوجه مهریه را بخواهد مرد بایستی به تعهد خود عمل کند و مهریه را پرداخت کند ودر این مورد چون مهریه حال است زن حق حبس دارد.

عند الاستطاعه یعنی مهریه را زمانی می توان مطالبه نمود که زوج توانایی و قدرت پرداخت مهریه را داشته باشد در واقع از ابتدا مهریه حالت موجل داشته و حال نیست یا به عبارتی معسر بودن مرد از ابتدا پذیرفته شده است و زن دیگر حق حبس ندارد.

۱۹-آیا زن مالک مهریه است ؟بله  به استناد ماده ۱۰۸۲ ق.م زن به محض عقد مالک مهر است و هرگونه دخل و تصرفی می تواند بنماید. ماده ۳۰ ق.م مالکیت زن تا قبل از نزدیکی نسبت به نصف مهر مستقر و نسبت به نصف دیگر متزلزل است که با وقوع نزدیکی برتمام مورد مهر مستقر می شود.

۲۰ -آیا مهریه را می توان در چند مرحله وصول نمود ؟بله زن می تواند بسته به نوع مهریه آن را در چند مرحله وبه طرق مختلف وصول نماید و ضروتی وجود ندارد که حتما تمام آن را یکجا مطالبه نماید.

۲۱-آیا زن می تواند مهریه را به شخص ثالثی انتقال دهد؟ بله زن چون مالک مهریه است می تواند مال خود را به هر شخصی انتقال دهد .

۲۲-در صورتی که شوهر مالی نداشته باشد می توان از مالی که به ارث به شوهر رسیده مهریه را وصول نمود؟بله هر مالی که در ملکیت شوهر قرار داشته باشد می توانوسیله پرداخت مهریه قرار گیرد.

۲۳-آیا سلب جزیی حق یا عدم انجام کار می تواند مهریه قرار گیرد؟ به نظر می رسد هرآنچه که بواسطه آن به زن نفعی مادی یا غیر مادی برسد می تواند مهریه قرار گیرد. مثل سلب حق انتقال به شهر دیگر ، یا حق انتخابمحل سکونت ، یا منع اشتغال به کار یا حرفه خاصی ، یا ترک شغل فعلی ،

۲۴-آیا می توان مهریه ( مقالات مرتبط با مهریه – سوالات مرتبط با مهریه ) را از همان ابتدا تقسیط نمود ؟به استناد ماده ۱۰۸۳ ق.م زوجیناز همان زمان عقد می توانند به توافق برای پرداخت مهریه مدت یا اقساط قراردهند. ولی اگر شرط کنند در مدت معینی مهریه پرداخت نشود عقد باطل است ، صحیح نیست و عقد درست و مهر باطل است .ماده ۱۰۸۱ق.م

۲۵- آیا مرد ضامن مهریه است؟به موجب ماده ۱۰۸۴ ق.م در صورتی که مهریه عین معین باشد و معلوم گردد قبل از عقد معیوب بوده و یا بعد از عقد و قبل از تسلیم به زوجه معیوب و یا تلف شده است ، شوهر ضامن عیب و تلف است که در این صورت باید بدل آن را از مثل یا قیمت به عنوان مهریه پرداخت نماید.

۲۶-اگر مرد تمام مهریه را به زن پرداخت کرده با شد و به جهتی عقد فسخ ، ابطال ،یا طلاق صورت گیرد تکلیف مهریه چه می شود؟در مواردی که زن مستحق نصف مهریه می باشد ، نصف دیگر را مسترد می کند. وآنجا که مستحق هیچ مهری نیست تمام آن را مسترد می کند . در صورتی که مهریه در دست زن تلف گردد و یا به نحوی غیر قابل استردادگردد در این صورت بدل آن از مثل یا قیمت به مرد برمی گردد.

۲۷- اگر مرد قادر به پردات مهریه نباشد یا نخواهد پرداخت کند تکلیف چیست ؟ در این صورت اقدام به توقیف اموال و داراییها وحقوقوی می شود و حتی در صورتی که قادر به پرداخت باشد و پرداخت ننماید می توان وی را بازداشت نمود. البته مرد نیز حق دارد تقاضای اعسار و تقسیط مهریه را بنماد.

۲۸- بعد از تقسیط مهریه می توان تقاضای تعدیل نمود؟ بله هم زن و هم مرد می توانند در صورتی که در وضعیت مالی تغییری ایجاد شود که در پرداخت مهریه موثر باشد تقاضای تعدیل اقساط مهریه را بنمایند.

۲۹- در صورتی که شوهر قسط را پرداخت ننماید می توان او را جلب نمود؟ در صورت عدم پرداخت قسط از جانب مرد به موجب ماده ۲۱ آیین نامه قانون اجرای نحوه محکومیتهای مالی می توان تقاضای بازداشت مرد را نمود و تا پرداخت اقساط معوقه یا اثبات اعسار و تقسیط مجدد در حبس می ماند.

نظریه های مشورتی در رابطه با مهریه ۱۱۰ سکه

۳۰- آیا بدون مطالبه زن و ضمن دادخواست طلاق و یا مستقل می توان تقاضای تقسیط مهریه نمود؟ خیر اصل کلی این است تا مطالبه طلب نشود نمی توان تقاضای تقسیط نمود و حتی بسیاری از دادگاها از پذیرش دعوی متقابل تقسیط در ضمن دعوی اصلی خود داری می کنند . در این مورد که هنوز الزامی یا مطالبه ای صورت نگرفته به طریق اولی نمی توان چنین دعوایی را پذیرفت . هرچند که شنیده می شود در برخی از محاکم دعوی تقسیط مهریه ضمن دعوی طلاق به استناد به ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده با این استدلال که زن معمولا مطالبه می کند و باید تکیف مهریه روشن گردد پذیرفته می شود . که به نظر اینجانب برخلاف قانون و تقسیط فرع بر مطالبه می باشد و تا حکم قطعی محکومیت به پرداخت صادر نشده تقسیط خلاف قانون است.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *