* به دلیل شیوع ویروس کرونا و رعایت فاصله گذاری اجتماعی از خدمات وکالت غیر حضوری ، مشاوره تلفنی و گفتگوی آنلاین - تصویری ما استفاده نمایید. قواعد تمکین به بیان وکیل طلاق توافقی | دفتر وکالت اميررضا آتش پیکر | وکیل پایه یک دادگستری | گروه حقوقی پرشیا

قواعد تمکین به بیان وکیل طلاق توافقی

تفاوت فریب با تدلیس | وکیل طلاق توافقی
سپتامبر 26, 2019
وکیل متخصص طلاق توافقی در تهران
طلاق توافقی و شرایط آن | وکیل متخصص طلاق توافقی در تهران
سپتامبر 29, 2019

زن در چه مواردی می تواند تمکین نکند؟

وکیل پایه یک طلاق توافقی در مورد نکات خاص تمکین توضیح می دهد:

  1. زوجه از تاریخ صدور حکم قطعی عدم تمکین نفقه محروم می شود.
  2. اگر درخواست طلاق از جانب مرد باشد، شرط «تنصیف دارایی» (نصف کردن دارایی مرد در هنگام طلاقکه مرد مکلف به اجرای آناست از بین میرود.
  3. شرایط برای ازدواج مجدد مرد آسان تر می شود.
  4. اگر زوجه در دعوی «الزام به تمکین» محکوم شود، درخواست طلاقِ یکطرفه از سوی زوجه بسیار دشوار میشود.

تمکین عام

عبارت است از خوش رفتاری یا حسن معاشرت همسر با شوهر خویش و اطاعت از خواستههای مشروع همسر، همچنین رعایت نظافت وآرایش خود برای همسر به گونهای که مقتضای زمان و مکان و موقعیت و شأن خانوادگی آنان استالبته لازم به ذکر است که تمکین دو طرفهاست و آقا نیز به عنوان همسر بایستی نسبت به خواستههای مشروع همسر پاسخ مثبت بدهد.

به عبارت دیگر تمکین به معنای عام آن است که خانم وظایف خود را نسبت به همسر انجام دهد و از او در حدود قانون و عرف اطاعت نماید وریاست شوهر را در خانواده پذیرا باشدبنابراین اگر آقایی از همسرش توقعات نامشروع یا نامتعارفی داشته باشد، خانم مکلف به اطاعت از اونیستدر مورد رفت و آمد خانم لازم به ذکر است که اگر آقا بر خلاف عرف از خروج همسر خود از منزل و بازدید خویشان و دوستان جلوگیریکند، رفتارش سوءِ معاشرت تلقی میشود.

تمکین خاص به بیان وکیل خانواده در شرق تهران

منظور از این نوع تمکین رابطهی خاص زوجیت و روابط زناشویی استآنچه در عرف از تمکین فهمیده میشود، بیشتر در قالب این نوع تمکیناست.اص چیست؟

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *