* به دلیل شیوع ویروس کرونا و رعایت فاصله گذاری اجتماعی از خدمات وکالت غیر حضوری ، مشاوره تلفنی و گفتگوی آنلاین - تصویری ما استفاده نمایید. وکیل پایه یک دادگستری تهران | دفتر وکالت اميررضا آتش پیکر | وکیل پایه یک دادگستری | گروه حقوقی پرشیا

وکیل پایه یک دادگستری تهران

مشاوره حقوقی خانواده
مشاوره حقوقی خانواده
دسامبر 25, 2020
وکیل طلاق توافقی منطقه یک
وکیل طلاق توافقی منطقه یک
ژانویه 8, 2021
نمایش همه
وکیل پایه یک دادگستری تهران

وکیل پایه یک دادگستری تهران

وکیل پایه یک دادگستری تهران

وظایف وکیل پایه یک دادگستری تهران

فارغ از وظایف دفتری، وکیل پایه یک دادگستری تهران پنج وظيفه دیگر دارد : اولی: وظیفه نسبت بموكل است، و دومی: وظیفه وکیل پایه یک دادگستری تهران نسبت به طرق دعوی؛ و سومی: وظیفه در برابر دادگاه؛ و چهارمی: وظیفه نسبت به شخص خود اوست؛ و پنجمی: وظیفه وکیل پایه یک دادگستری تهران در قبال دولت و هیات حاکمه میباشد.

دامنه وظایف پیش گفته باندازه کافی مبسوط است و از نظر اساسی کلیه وظایف وکیل را در بر میگیرد و تنها این نکته را اضافه میشود : «توازن کامل بین این شقوق که احیانا با یکدیگر در تعارض میباشند کار ساده ای نیست و شاهکاری است که انجام آن تنها از جانب پهلوانی مانند وکیل قابل تصور است. وظایف وکیل پایه یک دادگستری تهران در حقیقت پیش از آنکه او تکیه بر مسند وكالت بزند و در کسوت رسمی وکالت عرض اندام کند، آغاز میشود.

توجه باین وظایف و رعایت آن واقعا ممکن است شخص را از قیام به برگزیدن شغل وکالت باز دارد و اگر وکیل پایه یک دادگستری تهران بدون توجه به وظایف پیش گفته وکالت را دنبال کرد، در مراحل بعدی ناچار نام او از لیست وکلای شایسته برای دفاع خود بخود حذف خواهد شد؛ چنانکه به کرات دیده شده کسانی – که بدون توجه به وظایف اساسی وکالت تنها دل به زرق و برق ظاهری آن باخته و وارد جمع شده اند .

از بوته امتحانات کارآموزی و اختبار نتوانسته اند به خوبی برآیند و اگر احيانا و با فراهم کردن مقدماتی از عهده اختبار تشریفاتی برآیند، مسلما در برابر چشم تیز بین مردم که پیوسته با دقت و توجه خاصی ناظر باعمال و اطوار آنها بوده و یک نوع اختبار معنوی در کار آنها دارند ، مردود شناخته شده اند. این گروه بزودی به خطای خود واقف و از زورآزمایی نومید و از میدان بدر خواهند رفت. وجود برخی از وظایف وکیل پایه یک دادگستری تهران را وکلای دادگستری با قید احتیاط برای شغل خود تلقی میکنند، زیرا چیزی بیش از مقررات حاکم بر اتحادیه های بازرگانی و سایر مشاغل نیست و وکالت خود مقامی والاتر و بالاتر از اینگونه کسب و کارها است .

در فاصله بین سالهای ۱۹۵۴ تا ۱۹۵۹ کمتر از پنجاه درصد از کسانی که از عهده امتحان اختبار کانون وکلای انگلستان بر آمدند – توانستند به کار وکالت اشتغال ورزند و در دهسال بین ۱۹۶۰ تا ۱۹۷۰ کاهش این عده سیر صعودی پیموده تا ۷۵ درصد از قبول شدگان در اختبار از اشتغال به وکالت صرف نظر کردند.
به هر حال تنها اعلان و ابراز وجودی که وکیل پایه یک دادگستری باید درباره کار و استعدادهای خود بکند، همان حضور در دادگاه ها و اقداماتی است که از جهت دفاعی انجام میدهد؛ با این قید که گفتار و کردار او باید در مرز قوانین و مقررات محدود باشد. تازه این محدودیت آزادی عمل وکیل پایه یک دادگستری تهران در نمایش شخصیت، به همین جا نیز ختم نمیشود؛ بلکه راجع به موضوعاتی که محرك آن انگیزه شخصی اوست، نباید سخنی بر زبان آرد و یا دیگران را اجازه دهد درباره آن چیزی بگویند.

کارآموز وکیل پایه یک دادگستری تهران

کارآموز وکیل پایه یک دادگستری تهران هرگز نمیتواند از وضع خود راضی بوده و امید و نویدی به خود بدهد. وکیل و کارآموز میتوانند در دفتر راهنمای تلفن نشانی و شغل خود را با عنوان «وکیل قانون، درج کنند؛ ولی آنها هیچگاه مجاز نیستند بر در منزل خود پلاکی نصب کنند که شغل آنها در آن نوشته شده باشد ولو آنکه دفتر و خانه آنان در جنب یکدیگر و یا در يكجا باشد. وکیل در پارلمان و یا در بین اعضای کلوبی – که بآن وابسته است . میتواند خود را وکیل قانونی معرفی کند، اما چنین وصفی را بر صفحات کاغذ و یا کارت خود نمیتواند عنوان کند. اگر او برای مطبوعات مقاله نوشت و یا در گفتار رادیو شرکت کرد، ممکن است درباره او کلمه «وکیل دادگستری، گفته شود، اما بهیچ وجه مجاز نیست نام خود را با عنوان وکیل پایه یک دادگستری تهران، به مراجع مزبور معرفی کند و یا بگذارد دیگری او را بدین نام معرفی کند. اگر او کتابی منتشر کرد، نام او را به عنوان وکیل دادگستری بر روی کتاب و یا صفحات داخل آن میتوان چاپ کرد یا اگر سخنرانی کند نام او را به همین کیفیت میتوان به حضار معرفی کرد.

دیدگاه ها بسته شده است