* به دلیل شیوع ویروس کرونا و رعایت فاصله گذاری اجتماعی از خدمات وکالت غیر حضوری ، مشاوره تلفنی و گفتگوی آنلاین - تصویری ما استفاده نمایید. چه اشخاصی که حق اعتراض به انحصار وراثت را دارند | وکیل انحصار وراثت | دفتر وکالت اميررضا آتش پیکر | وکیل پایه یک دادگستری | گروه حقوقی پرشیا

چه اشخاصی که حق اعتراض به انحصار وراثت را دارند | وکیل انحصار وراثت

بهترین وکیل دعاوی ملکی در تهران
نوامبر 25, 2019
تنظیم قرارداد توسط وکیل پایه یک دادگستری
تنظیم قرارداد توسط وکیل پایه یک دادگستری
نوامبر 26, 2019
نمایش همه

وکیل انحصار وراثت

شرایط انتخاب وکیل انحصار وراثت

بهترین وکیل انحصار وراثت : موضوع کاری وکیل انحصار وراثت پیوند تنگاتنگی با مبحث ارث دارد و لذا پیش از شروع بحث راجع به وکیل انحصار وراثت، می بایست راجع به ارث و احکام آن صحبت کرد. احکام ارث اساساً در قانون مدنی مصوب سال 1314 ذکر شده است و لذا منبع اصلی برای کار وکیل انحصار وراثت است. از دیگر قوانین مورد تخصص وکیل انحصار وراثت، قانون امور حسبی است که برخی از احکام مربوط به ارث را در خود جای داده است. اکنون در نوشتار پیش رو، طبق مقررات قانونی موجود، به طرح مباحث ارث می پردازیم و در خلال بحث ارث و وکیل انحصار وراثت، به مناسبت به بحث وصیت نیز اشاره می کنیم.

ارث از جمله ی امور حسبی است که احکام متعددی در فقه و قانون ایران از خود به جای گذاشته است. مبحث ارث بعضاً دارای اختلافات شدیدی میان صاحب نظران، فقها و حقوقدانان است. آگاهی از مقررات ارث می تواند ضامن روابط صحیح میان وارثان باشد و از بروز اختلافات احتمالی میان انان جلوگیری کند. خصوصاً اینکه موضوع ارث با موضوع وصیت نیز ارتباط تنگاتنگ دارد و وصیت خود ممکن است بسیار اختلاف برانگیز باشد. بنابراین استفاده از دانش حقوقی وکیل انحصار وراثت می تواند تا حد زیادی کارگشا باشد.

ارث به واسطه ی فوت شخص مورث به وجود می آید و آثار خود را بار می کند.

شروط تحقق ارث چیست؟

1 – موت حقیقی یا فرضی شخص مورث؛ از جمله ی مصادیق موت فرضی یا حکمی، ارتداد است.

2 – وجود و حیات وارث حین فوت شخص مورث

3 – وجود اموالی به عنوان ترکه

دو امر موجب ارث می شود:

الف ) نسب؛ به معنای خویشاوندی انتسابی ناشی از خون است.

ب ) سبب؛ به معنای خویشاوندی ناشی از ازدواج است.

وکیل انحصار وراثت

وکیل انحصار وراثت

به موجب قانون اشخاصی که به موجب نسب ارث می برند سه طبقه اند:

1- پدر و مادر و فرزندان و اولاد فرزندان.

2- اجداد و برادر و خواهر و اولاد آن ها.

3- عمه ها و عموها و خاله ها و دایی ها و اولاد آن ها.

اشخاصی که حق اعتراض به درخواست حصر وراثت دارند

  1. شخص ذینفع بر طبق مواد۳۶۹ و۳۶۲ قانون امورحسبی می تواند درمقام اعتراض به گواهی تصدیق انحصار وراثت مبادرت ورزد، ماده ۳۶۹ قانون امورحسبی دراین باره می گوید:

    درمورد ماده ۳۶۴(منظورگواهی حصروراثت)اشخاص ذینفع می توانند به درخواست تصدیق وهمچنین به تصدیقی  که درموضوع وراثتصادر می شود ،اعتراض نمایند ورای دادگاه دراین خصوص قابل پزوهش وفرجام است ،بدین ترتیب دراجرای ماده ۳۶۲همان قانون ،درصورت وصول اعتراض ازناحیه معترض ذینفع ،شورای حل اختلاف جلسه ای برای رسیدگی به اعتراض معین نموده ،وبه معترض ودرخواست کننده تصدیق اطلاع می دهد ودرجلسه پس از رسیدگی حکم خواهد داد،این حکم برابر مقرارت قابل تجدید نظر است.

  2. دادستان عمومی محل اقامتگاه متوفی

دادستان عمومی درهرزمان که مطلع شود واحراز نماید متوفی بلا وارث است ودرخواست متقاضی انحصاروراثت  فاقد مبنای قانونی است  قانونا مکلف است درمقام اعتراض به درخواست مزبور برآید وازصدور گواهی حصر وراثت ،به نفع متقاضی خودداری بعمل آورد ،همچنین تازمانیکه برای شخص محجور ،قیم وبرای غایب امین نشده باشد،دادستان می تواند ازجانب محجور ،قیم وبرای غایب امین معین نشده باشد ،دادستان می تواند ازجانب محجور وغایب به درخواست انحصار وراثت اعتراض کند،درصورتیکه اعتراض دادستان به جهتی ازجهات قانونی مردود اعلام گردد،مشارالیه بعنوان مدعی العموم حق دارد قانونا ازرای به رد اعتراض وی از مرجع صالح تجدید نظر خواهی نماید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *